لوله صنعتی

لوله صنعتی از جنس فولاد صد در صد میباشد و مقاومت فولاد در این لوله ها نسبت به بقیه ی لوله های فولادی، بیشتر است و ضخامت این لوله هم نسبت به سایر لوله ها نسبتا بیشتر است. لوله صنعتی به لوله گوشتدار هم شناخته می شود. در این مقاله قصد داریم درباره لوله صنعتی و مزایا و ویژگی های آن صحبت کنیم. پس با فولادستان همراه باشید.
لوله صنعتی جزء جدانشدنی از تمامی صنایع به شمار می روند که همواره بخش وسیعی از سیالات توسط این محصول صنعتی به پروژه‌های بزرگ و کوچک انتقال می یابد یعنی وظیفه این لوله ها حمل و نقل می باشد . امروزه لوله صنعتی بهترین گزینه برای انتقال می باشد ازجمله: نفت، گاز(مواد پتروشیمی)، آب، فاضلاب شهری و صنعتی، لوله‌های آتش نشانی و اطفاء حریق می باشد.
و همچنین لوله های صنعتی بهترین گزینه برای کارخانجات ماشین سازی و ابزار سازی ینی در پروژه های تولید کالا و دیگر کاربردها می‌باشد.

با توجه به روند افزایشی صنعت خصوصا صنعت های بزرگ و مادر. لوله صنعتی نه تنها در صنعت برای انتقال میعانات و نفت و گاز و مواد پتروشیمیای استفاده می شود، بلکه در دیگر زمینه ها و صایع هم مورد استفاده قرار می گیرد.

لوله صنعتی

کد محصولنام محصولسایزضخامت
(MM)
حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتاریخ بروز رسانی
11351لوله صنعتی"12.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11352لوله صنعتی4 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11353لوله صنعتی1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,800 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11354لوله صنعتی3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,640 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11355لوله صنعتی1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,360 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11356لوله صنعتی1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11357لوله صنعتی1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11358لوله صنعتی2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11359لوله صنعتی1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11360لوله صنعتی3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11361لوله صنعتی4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11362لوله صنعتی5 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11363لوله صنعتی6 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11364لوله صنعتی1/2 اینچ2.86 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11365لوله صنعتی"136 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11366لوله صنعتی1/4 1 "36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11367لوله صنعتی3 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11368لوله صنعتی4 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11369لوله صنعتی2 1/2 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11370لوله صنعتی1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11371لوله صنعتی1/2 1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11372لوله صنعتی1/4 1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11373لوله صنعتی2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11374لوله صنعتی1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11375لوله صنعتی3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11376لوله صنعتی4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11377لوله صنعتی5 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11378لوله صنعتی6 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم227,530 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11379لوله صنعتی2 1/2 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11380لوله صنعتی3 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11381لوله صنعتی3 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11382لوله صنعتی2 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11383لوله صنعتی3 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11384لوله صنعتی6 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11385لوله صنعتی446 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11386لوله صنعتی2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11387لوله صنعتی1/2 2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11388لوله صنعتی1/2 2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11389لوله صنعتی3 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11390لوله صنعتی4 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11391لوله صنعتی5 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11392لوله صنعتی6 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم229,500 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11393لوله صنعتی4 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11394لوله صنعتی5 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11395لوله صنعتی6 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11396لوله صنعتی1/2 2 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11397لوله صنعتی3 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11398لوله صنعتی6 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11399لوله صنعتی4 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11400لوله صنعتی3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11401لوله صنعتی4 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11402لوله صنعتی6 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11403لوله صنعتی1/2 2 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11404لوله صنعتی666 متریصنعتیبنگاه تهران-تماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11405لوله صنعتی5 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم244,970 ریالدوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11406لوله صنعتی6 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
11407لوله صنعتی5 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخهتماس بگیریددوشنبه - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله صنعتی در فولادستان

در فولادستان انواع لوله صنعتی با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

گالوانیزه

لوله صنعتی چیست؟

نوع دیگری از انواع لوله های درزدار لوله صنعتی است که این نوع لوله فولادی از ضخامت و قطر نسبتا بالایی برخوردار است و به آن لوله گوشتدار نیز گفته می شود.

لوله صنعتی از نوع فولادی در صنایع ساختمان سازی سازه هایی از جنس فلزی سبک و سنگین و صنایع نفت و گاز و پتروشیمیایی کاربرد نسبتا بالایی دارد.
تولید لوله صنعتی
از جمله کارخانه هایی که لوله صنعتی در ایران تولید می کنند می توان شرکت فولادستان را نام برد

از جمله لوله های صنعتی وارداتی لوله آریاوا درزدار صنعتی نیز در صنایع پرکاربرد می باشند.

لوله های صنعتی لوله هایی با اندازه ها و اشکال متفاوتی میباشند که دارای ضخامت و قطرهای متفاوتی بوده و برای جابجایی مواردی چون مواد نفتی ، گازی و مایعات ومواد پتروشیمی و… که در مکان ها و مسافت های مختلف با شرایط آب و هوایی سخت بسیار سازگاری بسیار بالایی دارند و در صنایع مختلف از آنها استفاده بهینه و پر کاربرد می شود.

در محیط‌ های صنعتی، هیچ ماده ‌ای به ‌طور تصادفی و رندوم انتخاب نمی‌شود. در طول مرحله طراحی، ویژگی‌ها و آپشن های مواد موردنیاز باید به ‌دقت بررسی و تعیین شوند تا از پیچیدگی‌ های احتمالی در حین کار و وقوع اتفاقات ناخواسته و آسیب به خط تولید جلوگیری شود. این امر در انتخاب مواد موردنیاز برای ساخت لوله نیز صادق است چون دقیقا به همین اندازه مهم است. لوله ‌ها، با توجه به مایعات و گازهایی که منتقل می‌کنند، تحت ‌فشار فیزیکی و مکانیکی، حرارتی و شیمیایی زیادی هستند. ازاین ‌رو، مواد ولیه مورداستفاده برای تولید لوله نقش بسیار مؤثری درساختار و پروسه‌ های تولیدی، ازجمله ماشین ‌کاری، ایفا می‌کند. ظرفیت ماشین‌ کاری هر لوله رابطه مستقیم با ماده مورداستفاده در پروسه تولید دارد زیرا با مقاومت لوله رابطه مستقیم دارد و به ‌منظور دست ‌یابی به بهترین کیفیت باید اقدامات احتیاطی مربوط به دست‌ کاری هر ماده را در نظر گرفت تا از تبعات منفی آن جلوگیری شود . ماشین‌ کاری پروسه ‌ای است که پیش از جوشکاری هر قطعه از لوله ها انجام می‌شود؛ برای مثال، انتهای هر لوله باید به‌شکلی ماشین ‌کاری شود که لحیم جوشکاری در ماده سازنده لوله به راحتی نفوذ کند. لوله صنعتی، گروه گسترده ‌ای از سخت‌افزارهای انتقال مایعات و جامدات است که در صنایع مختلف از جمله صنایع مادر مورداستفاده قرار می‌گیرند. معمولاً از لوله‌های استوانه‌ای شکل و سخت در پروسه‌های پردازشی، ساخت‌وساز و زیرساخت‌های شهری از جمله سیستم فاضلاب استفاده می‌شود. لوله‌های صنعتی و لوله‌های سخت با استفاده از مواد اولیه گوناگون و با هدف انتقال مایعات و جامدات مختلف در کارخانه تولید می‌شوند و بسیار پرکاربرد است.اکثرا لوله‌های صنعتی به‌صورت استوانه‌ای تولید شده و برای اتصال آن‌ها از زانوها و پیوندهای خاص و ویژه ای استفاده می‌شود. تولید لوله‌های صنعتی و مواد به‌کاررفته در تولید آن‌ها بر اساس هدف و کاربرد موردنظر توسط مشتری انتخاب می‌شود و مورد استفاده قرار میگیرد.

مواد مورداستفاده در ساخت لوله‌ های صنعتی

همان ‌طور که قبل تر در این مقاله گفته شد، مواد اولیه موردنیاز برای ساخت لوله‌های صنعتی بر اساس کاربرد و هدف لوله‌ها تعیین می‌شود. این مواد شامل ABS، آلومینیوم، برنج، برنز، کربن، گرافیت، سرامیک، خاک رس، بتن، CPVC، EDPM، فایبرگلاس، فلوروپلیمرها (ازجمله PFA، FEP)، شیشه، چدن، آهن منعطف، سرب، نئوپرن، لاستیک، نایلون یا پلی آمید، پلی اتیلین .(PE)، پلی‌پروپیلن (PP)، PTFE، PVC، استیل، تیتانیوم و زیروکونیوم هستند.

روش‌های مختلف اتصال لوله‌های صنعتی

به‌طورکلی چهار روش برای اتصال لوله‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی وجود دارد

جوشکاری:

یکی از روش‌های سنتی تر و معتبر تر اتصال لوله‌های فولادی و پلی‌پروپیلن، جوشکاری می باشد. در این روش، لوله‌ها ذوب ‌شده و به یکدیگر متصل و یکدست می‌شوند . از جوشکاری برای اتصال لوله‌های فولاد گالوانیزه نیز می‌توان استفاده کرد و مرسوم است. توجه داشته باشید که در این صورت تعمیر لایه محافظتی داخل لوله‌ها غیرممکن می شود.

اتصال رزوه‌ای:

در این روش، لوله‌ها به یکدیگر پیچ و مهره می‌شوند اما کیفیت روش قبل را ندارند. معمولاً از این روش برای لوله‌های فولادی، گالوانیزه و برخی از لوله‌های پلاستیکی نیزمورد استفاده است. اتصالات رزوه‌ای می‌توانند نیروهای وارده از تمامی جهات را متحمل شود.

اتصال لبه برگردان:

با صرف نظر از هزینه بیشتر، این روش کاملاً بی‌عیب می باشد. اتصالات لبه برگردان می‌توانند هر فشاری را تحمل کنند و نوع عایق شده این اتصالات می‌تواند سطح خوردگی را به حداقل مقدار ممکن برساند.

اتصال مکانیکی:

این نوع از انواع اتصالات قادر به تحمل نیروهای وارده از جهات مختلف هستند و می‌توانند هر فشاری را تحمل کنند.

لوله صنعتی از لوله‌های صنعتی برای حمل‌ ونقل مواد گوناگون استفاده می‌شود. این لوله‌ها بر اساس کاربرد موردنظر و با هدف دست‌یابی به بهترین کیفیت ممکن در کارخانه جات طراحی و تولید می‌شوند. برخی از مواد سازنده لوله‌های صنعتی شامل فولاد، استیل، برنج، شیشه، چدن و غیره و در برخی موارد پلاستیک فشرده هستند. به‌منظور جلوگیری از خوردگی لوله‌های فلزی، لایه محافظتی از جنس فلز روی به سطح داخلی و خارجی این لوله‌ها اضافه می‌شود. تا زمانی که لایه محافظتی این لوله‌های گالوانیزه از بین نرود، احتمال خوردگی لوله‌ها پس از مواجهه با مایعات شیمیایی مختلف به حداقل حالت ممکن خواهد رسید. بااین‌حال، اتصال لوله‌های صنعتی با استفاده از جوشکاری می‌تواند این لایه ی محافظت کننده را از بین ببرد. ازاین‌رو، برای اتصال لوله‌های گالوانیزه می‌توان از اتصالات رزوه‌ای، لبه برگردان و مکانیکی یا موارد دیگر استفاده کرد

فهرست