لوله آتش نشانی

لوله کشی شبکه و سیستم آتش نشانی یااطفاء حریق در اماکن مسکونی، اداری و صنعتی صورت می گیرد تا در هنگام بروز آتش سوزی ، خسارات مالی و جانی به وجود آمده از طریق مهار اولیه آتش به حداقل امکان برسد.

البته روش ‌های اطفاء حریق بستگی به نوع و میزان آتش دارد. برای مقابله با آتش باید حداقل یکی از عوامل اصلی مثلث آتش یعنی هوا ، ماده سوختنی و یا حرارت را کنترل  و مدیریت کرد که البته امروزه مثلث حریق به منشور حریق تبدیل شده است که ضلع چهارم همان واکنش های شیمیایی است که منجر به ایجاد اتش سوزی و حریق می گردند.

لوله آتش نشانی

کد محصولنام محصولسایزردهبرندوزن هر شاخهواحد قیمتتاریخ
100115آتش نشانی2 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100116آتش نشانی3/4 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100117آتش نشانی1/2 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100118آتش نشانی1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100119آتش نشانی1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100120آتش نشانی1/4 1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100121آتش نشانی1/2 1 اینچ-api-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100122آتش نشانی1 اینچ20وارداتی12شاخه4,479,360 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100123آتش نشانی1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه3,447,250 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100124آتش نشانی3/4 اینچ20وارداتی8شاخه4,190,370 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100125آتش نشانی1/2 2 اینچ20وارداتی18شاخه13,630,740 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100126آتش نشانی2 اینچ20وارداتی24شاخه8,428,900 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100127آتش نشانی1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه6,694,960 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100128آتش نشانی3 اینچ20وارداتی45شاخه13,919,730 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100129آتش نشانی1/4 1 اینچ20وارداتی16شاخه5,731,660 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100130آتش نشانی4 اینچ20وارداتی65شاخه22,589,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100131آتش نشانی5 اینچ20وارداتی105شاخه32,655,970 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100132آتش نشانی6 اینچ20وارداتی140شاخه49,995,420 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100133آتش نشانی8 اینچ20وارداتی190شاخه77,064,230 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100134آتش نشانی5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100135آتش نشانی"140اهواز-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100136آتش نشانی4 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100137آتش نشانی3 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100138آتش نشانی1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100139آتش نشانی1/2 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100140آتش نشانی1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100141آتش نشانی4 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100142آتش نشانی1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100143آتش نشانی3/4 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100144آتش نشانی1/2 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100145آتش نشانی2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100146آتش نشانی5 اینچ40اهواز-کیلوگرمتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100147آتش نشانی3 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100148آتش نشانی1/2 2 اینچ40دقیق کاوه-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100149آتش نشانی1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100150آتش نشانی1/2 2 اینچ40اهواز-شاخه18,128,450 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100151آتش نشانی2 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100152آتش نشانی1/2 1 اینچ40اهواز-شاخه9,064,230 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100153آتش نشانی3 اینچ40اهواز-شاخه21,467,890 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100154آتش نشانی1/4 1 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100155آتش نشانی4 اینچ40اهواز-شاخه33,394,500 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100156آتش نشانی5 اینچ40اهواز-شاخه44,844,040 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100157آتش نشانی6 اینچ40اهواز-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100158آتش نشانی1/2 اینچ40وارداتی-شاخه3,691,060 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100159آتش نشانی3/4 اینچ40وارداتی-شاخه4,745,650 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100160آتش نشانی1 اینچ40وارداتی-شاخه5,512,620 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100161آتش نشانی1/4 1 اینچ40وارداتی-شاخه6,663,080 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100162آتش نشانی1/2 1 اینچ40وارداتی-شاخه8,197,020 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100163آتش نشانی2 اینچ40وارداتی-شاخه10,306,200 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100164آتش نشانی1/2 2 اینچ40وارداتی-شاخه16,681,660 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100165آتش نشانی3 اینچ40وارداتی-شاخه21,658,720 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100166آتش نشانی1/2 3 اینچ40وارداتی-شاخهتماس بگیریدپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100167آتش نشانی4 اینچ40وارداتی-شاخه31,397,940 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100168آتش نشانی5 اینچ40وارداتی-شاخه44,963,770 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰
100169آتش نشانی6 اینچ40وارداتی-شاخه62,220,650 ریالپنج شنبه - 1 مهر ۱۴۰۰

عرضه مستیقیم لوله آتش نشانی در فولادستان

در فولادستان انواع لوله آتش نشانی با قیمتی مناسب و کیفیتی عالی از برند های معتبر داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.همچنین مشتریان گرامی میتوانند قبل از خرید از مشاوره جهت بهترین انتخاب بهره مند شوند

آتش نشانی

بررسی لوله های گالوانیزه و قیمت لوله گالوانیزه

برای محافظت از خوردگی و آسیب پذیری فلزات، توسط یکسری عمل گالوانیزاسیون، پوششی از فلز روی را بر روی آنها کامل پوشیده میشود این پوشش متشکل از لایه ی روی و ترکیباتی از آهن می باشد. این نوع فلزات کاربرد های زیادی در صنعت دارد.
این نوع لوله گالوانیزه گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک به کار برده می شود ولی مورد استفاده اصلی آن ها برای تهویه است.

لوله‌های گالوانیزه خود به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند
لوله‌های فولادی گالوانیزه
لوله‌های آهنی گالوانیزه
این دو نوع در واقع در بازار به لوله‌ های آهنی سفید معروفند و معمولا بین این دو هیچ فرقی گذاشته نمی‌شود، اما در صورتیکه لوله‌ های فولادی گالوانیزه در مقایسه با نوع آهنی آن سبک‌ تر و براق‌تر هستند.

لوله های آهنی گالوانیزه

این لوله ها در بازار با رنگ های تیره و خاکستریشان است که شناخته شده است و معمولا به دو صورت و شکل سبک و متوسط تولید و ساخته می شوند . در واقع جنس این لوله ها از آهن سفید نورد است . به این لوله ها ، لوله های با درز هم می گویند که در اصل درز آن ها توسط دستگاه هایی به هم متصل می شوند و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شوند.

لوله های فولادی گالوانیزه

جنس این لوله‌ها از فولاد نرمی است که در تولید و ساختن آن ورقه فولاد را با فشار مناسب داخل قالب عبور داده درز آن را جوش می‌دهند و سپس آن ها را برای افزایش مقاومت در برابر اسیدها و زنگ زدگی ها و خوردگی ها در یک وان آبکاری روی اندود (گالوانیزه) می‌کنند.
این نوع لوله‌ها نسبت به نوع آهنی در برابر اسیدها مقاومت و استحکام کمتری دارند و تمامی اسیدها یی که برای چدن مضر می‌باشند فولاد گالوانیزه را نیز خراب می‌کنند و این لوله ها خیلی به آب عادت دارند و برخورد آب آن ها موجد سخت شدن و استحکام این لوله ها می شود.

مزایا و نکات مثبت لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله ها بر حسب و اساس اینچ می باشد
طول و اندازه لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگرمتصل هستند و با استفاده از مواد مناسب آب بندی می شوند
*نکته : از اتصال این لوله ها به روش جوشکاری باید پرهیز و دوری نمود چرا که بر اثر حرارت های ناشی از جوشکاری و سوختن روکش گالوانیزه (آلیاژ روی) دود های غلیظ و سفیدی تولید می شود که محیط کار را آلوده و کثیف می نماید و تنفس آن حتی ایجاد مسمومیت کرده و موجب آسیب دیدن دستگاه تنفسی نا گواری می شود .
ابعاد لوله گالوانیزه
کلیه و تمامی لوله‌های فولادی و آهنی گالوانیزه در شاخه‌های با اندازه ۶ متری و دو سر دنده با قطر ۱/۲ اینچ تا ۸ اینچ تولید و ساخته می‌گردند. قطر این لوله‌ها عموما قطر اسمی است که در واقع بزرگتر از قطر داخلی و کوچکتر از قطر خارجی است. همچنین در بازار این لوله‌ها را بر اساس و حسب نمره می‌شناسند.

فهرست