اتصالات چیست؟

اتصالات در واقع به کلیه ابزار آلاتی گفته می شوند که در سیستم های لوله کشی جهت اتصال بهتر لوله ها مورد استفاده قرار می گیرند. اتصالات انواع گوناگونی دارند و در جنس های متنوعی تولید می شوند و هر یک کارایی مختص به خود را دارد. به طور نمونه یک زانویی جهت تغییر جهت لوله کشی به کار می رود ولی یک سه راهی یا چهار راهی جهت انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد.

[us_image image=”292″]